Picture

24. mart - 1991.

U Karađorđevu se sastali Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik Republike Srbije Slobodan Milošević. Na sastanku, koji je organiziran uz strogu diskreciju, dogovorena je podjela Bosne i Hercegovine čime bi se trebalo trajno riješiti jogoslavensko, odnosno srpsko - hrvatsko pitanje u regionu.

Pročitaj više
Picture

28. mart - 1991.

Predsjednici šest Jugoslovenskih republika sastaju se u Hrvatskoj kako bi raspravljali o budućnosti države.

Pročitaj više
Picture

29. maj - 1991.

Predsjednik Srbije Slobodan Milošević daje instrukciju predsjedniku SDS-a (Srpska demokratska stranka) Radovanu Karadžiću da jedinice srpske teritorijalne odbrane i dobrovoljačke jedinice u SR Bosni i Hercegovini stavi na raspolaganje JNA (Jugoslavenskoj narodnoj armiji), kako bi se uspješno realizirao plan RAM. Radovan Karadžić dao je naredbu općinskim odborima SDS-a u SR BiH o mobilizaciji rezervnog sastava policije, teritorijalne odbrane i dobrovoljaca, kao i naredbu o stavljanju tih formacija pod komandu JNA.

Pročitaj više
Picture

9. juni - 1991.

Nakon upada paravojnih formacija SAO Krajine (Srpska autonomna oblast na području Hrvatske) na teritoriju BiH, Predsjedništvo BiH na sjednici u Sarajevu osudilo taj čin konstatirajući da je narušen teritorijalni integritet i suverenitet Socijalističke Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

10. juni - 1991.

Na sjednici Glavnog odbora Stranke demokratske akcije u Sarajevu, osnovana Patriotska liga Bosne i Hercegovine Bošnjačko vođstvo službeno pristupa pripremama za odbranu zemlje kad se na kongresu Stranke demokratske akcije u Sarajevu - Dom policije osniva Savjet za nacionalnu odbranu. Savjet je organizator Patriotske lige (PL) koja predstavlja začetak Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više
Picture

12. juni - 1991.

U Splitu održan sastanak tri predsjednika: Tuđman – Milošević - Izetbegović, kao još jedan u nizu pokušaja mirnog razrješenja jugoslovenske krize. Na ponuđne prijedloge o kantonizaciji BiH Izetbegović odbio razgovore.

Pročitaj više
Picture

16. septembar - 1991.

U Predsjedništvu SFRJ izvršen puč. Zaključeno je da Predsjedništvo može donositi odluke bez predstavnika Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prelaskom Užičkog i Novosadskog korpusa preko rijeke Drine počela realizacija plana »RAM« i tiha okupacija BiH.

Pročitaj više
Picture

20. septembar - 1991.

Jedinice JNA iz Užičkog i Podgoričkog korpusa, pod izgovorom »ugroženosti« vojnog aerodroma u Mostaru i srpskog življa u istočnoj Hercegovini, upale su na teritoriju BiH sa teritorije Srbije i Crne Gore. Ove jedinice bile su popunjene velikim brojem rezervista i dobrovoljaca iz Srbije i Crne Gore koji su počeli terorizirati nesrpsko stanovništvo (pljačka imovine, progon itd).

Pročitaj više
Picture

21. septembar - 1991.

JNA vrši mobilizaciju rezervnog sastava u Bosanskoj Krajini. Komandant Banjalučkog korpusa JNA Nikola Uzelac izjavio da je cilj njegove korpusne operacije dosezanje granica onih teritorija koje žele ostati u Jugoslaviji. Najveći broj Bošnjaka i Hrvata oglušio se o vojni poziv.

Predsjedništvo BiH zatražilo od JNA da odmah naredi povlačenje rezervista koji su iz Srbije i Crne Gore različitim pravcima ušli u BiH.

Pročitaj više
Picture

25. septembar - 1991.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo Rezoluciju br. 713 kojom je odlučeno da sve zemlje, u cilju uspostavljanja mira i stabilnosti u Jugoslaviji, odmah uspostaviti opći i potpuni embargo na sve isporuke oružja i vojne opreme Jugoslaviji dok Viječe sigurnosti ne odluči drugačije. Glavni efekat embarga bio je zamrzavanje vojnih arsenala što je pogodovalo Srbima koji su dominirali u JNA i jugoslavenskoj vojnoj industriji. Nametnuti embargo onemogučio je državama nastalim disolucijom SFRJ nabavku oružja i opreme, i znatno uticao na njihov otpor srbijansko-crnogorskoj agresiji.

Pročitaj više
Picture

1. oktobar - 1991.

Evropska komisija šalje promatrače u Bosnu i Hercegovinu.

Pročitaj više
Picture

11. oktobar - 1991

Skupština Republike BiH izglasala odluku o suverenosti Bosne i Hercegovine.

Regularne snage i rezervisti JNA napale selo Ravno u Hercegovini, pretežno nastanjeno hrvatskim stanovništvom. Ubijeno je više mještana a selo je potpuno porušeno pod izgovorom da su iz sela na jedinice JNA pucale jedinice Republike Hrvatske. U stvari je nekoliko vojnika JNA poginulo u zasjedi kod sela Čepikuće na teritoriji Hrvatske. Smatra se da je napad na Ravno prvi čin otvorene srbijansko-crnogorske agresije na BiH.

Pročitaj više
Picture

14. oktobar - 1991.

Na prijedlog Stranke demokratske akcije, uz podršku Hrvatske demokratske zajednice Skupština BiH bez prisustva 72 poslanika SDS i jednog iz SPO, 86 poslanika SDA i 42 HDZ su prihvatili su Memorandum o suverenitetu Republike BiH i Platformu Predsjedništva BiH o položaju BiH

Tom prilikom vođa bosanskih Srba, predsjednik Srpske demokratske stranke Radovan Karadžić otvoreno je zaprijetio muslimanskom narodu »nestankom« u govoru na sjednici Skupštine SR BiH.

Pročitaj više
Picture

18. oktobar 1991.

U Haagu, Europska komisija nudi detaljan plan političkog rješenja. Dobrovoljnom sudjelovanju, zaštiti manjina, zajedničke institucije (sud za ljudska prava, neobvezujuće vijeće za političku i sigurnosnu suradnju). Samo Srbija ne prihvaća plan do roka od 5. novembra, unatoč izmjenama ponuđenih u kasnijim pregovorima.

Pročitaj više
Picture

24. oktobar - 1991.

Klubovi poslanika SDS-a i SPO-a (Srpskog pokreta obnove) u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine donose odluku o sazivanju tzv. Skupštine srpskog naroda u BiH.

Pročitaj više
Picture

26. oktobar - 1991.

SDS vrši završne pripreme za vođenje oružanih borbi. Naredbom od 26 oktobra ova stranka nalaže formiranje komandnih mjesta, uspostavu pune mobilnosti Teritorijalne odbrane na prostorima BiH gdje dominiraju Srbi, formiranje jedinica za front i određivanje njihovih zamjena i potčinjavanje paravojnih formacija komandi srpske teritorijalne odbrane. Tako su formirane paravojne snage srpskog naroda u BiH za čijeg komandanta je postavljen general Ratko Mladić, oficir JNA na službi u Hrvatskoj. Mladić će i formalno funkciju komandanta snaga bosanskih Srba preuzeti u aprilu 1992. godine.

Pročitaj više
Picture

8. novembar - 1991.

Evropska komisija nameće sankcije protiv svih jugoslavenskih republika, ali kaže da će ih ukinuti za republike koje surađuju s mirovnim procesom.

Pročitaj više
Picture

10. novembar - 1991.

U Bosni i Herceovini održan plebiscit na kojem su se bosanskohercegovački Srbi izjasnili za „zajedničku jugoslavensku državu“. Prema zvaničnim podacima na plebiscit je izašlo 107% stanovništva što očigledno ukazuje na falsifikat.

Pročitaj više
Picture

18. novembar - 1991.

U Grudama je proglašena Hrvatska zajednica Herceg Bosna (HZ HB), kao politička, kulturna, gospodarska i područna cjelina osnovana za zaštitu interesa Hrvata u BiH. Zajednica je trebala obuhvatiti područja općina: Jajce, Kreševo, Busovača, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Kiseljak, Fojnica, Skender Vakuf (Dobrotići), Kakanj, Vareš, Kotor Varoš, Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic, Jablanica, Posušje, Mostar, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac, Trebinje (Ravno); za sjedište je proglašen Mostar. Hrvatska zajednica Herceg Bosna poštivat će demokratski izabranu vlast Republike Bosne i Hercegovine dok postoji državna nezavisnost BiH u odnosu na bivšu ili svaku buduću Jugoslaviju.

Pročitaj više
Picture

1. decembar - 1991.

Izborom Alije Izetbegovića za predsjednika Glavnog odobra SDA u naredne "četiri godine, nakon trodnevnog rada, završen Prvi kongres SDA.

Pročitaj više
Picture

2. decembar - 1991.

Evropska komisija ukida ekonomske sankcije protiv svih jugoslavenskih republika osim Srbiji i Crnoj Gori.

Pročitaj više
Picture

24. decembar - 1991.

Bosna i Hercegovina zajedno sa Makedonijom, Slovenijom, Hrvatskom podnosi zahtjev Evropskoj komisiji za priznavanje suvereniteta.

Pročitaj više
Picture

31. decembar - 1991.

JNA zvanično napušta teritoriju Republike Hrvatske. Paralelno s koncentracijom snaga u SR BiH, JNA naoružava paravojne formacije SDS-a, jezgro buduće agresorske vojske. Naredbu o naoružavanju paravojnih formacija SDS-a dao je načelnik Generalštaba JNA general Blagoje Adžić. Štabovi teritorijalne odbrane u općinama sa većinskim srpskim stanovništvom u SR BiH legalno su naoružavale jedinice Druge vojne oblasti JNA, uglavnom po naređenju komandanta Druge vojne oblasti generala Milutina Kukanjca. Krajem 1991. i početkom 1992. godine brojno stanje srpske teritorijalne odbrane iznosilo je oko 20.000 dobro naoružanih vojnika, mahom članova SDS-a

Pročitaj više
Picture

2. januar - 1992.

Na snagu stupio Sporazum o prekidu neprijateljstava kojeg su u Sarajevu potpisali u prisustvu Sajrusa Vensa: general JNA Andrija Rašeta i ministar odbrane Republike Hrvatske Gojko Šušak. Sukobljene strane prihvatile su koncept mirovnih operacija UN na prijedlog ličnog izaslanika generalnog sekretara UN-a Sajrusa Vensa. Srpske snage su zadržale kontrolu nad jednom trećinom teritorija Republike Hrvatske. Nakon potpisivanja sporazuma o obustavi vatre u Hrvatskoj dio jedinica JNA iz Hrvatske dislocira se u BiH pretežno na područja Bosanske krajine, Tuzle, Dervente i Brčkog. Premještaj jedinica izvršen je bez saglasnosti Predsjedništva BiH što je ocijenjeno kao akt agresije na BiH. Ukupni efektivi jedinica JNA raspoređenih u BiH iznosili su između 90.000 i 100.000 naoružanih vojnika, 750 do 800 tenkova, 1.000 oklopnih borbenih vozila, oko 4.000 artiljerijskih oruđa, 100 borbenih aviona i 50 helikoptera. Najveći dio dislocirane tehnike i ljudstva kasnije je stavljen u funkciju oružanog napada na BiH.

Pročitaj više
Picture

4. januar - 1992.

„Bosna i Hercegovina nema uslova da postane nezavisna i da se izdvoji iz SFRJ“, izjavio je u intervjuu Radovan Karadžić: „Ako bi ikome trebalo da odgovara ostanak u Jugoslaviji onda su to Srbi i Muslimani, jer su oni najrasprostranjeniji i najrazasutiji po Jugoslaviji.“

Pročitaj više
Picture

9. januar - 1992.

Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ostvarujući plebiscitom izraženu volju naroda i na njoj zasnovanu svoju odluku da se pristupi formiranju Republike srpske Bosne i Hercegovine, na zasjedanju održanom 9. januara 1992. godine na Palama donosi Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine s namjerom njezina pridruženja jugoslavenskoj državi. U skladu sa srpskim planom o zauzimanju 66% teritorija BiH, tzv. Srpska Republika BiH obuhvatila je pet do tada samoproglašenih srpskih autonomnih oblasti u BiH: "SAO Istočna Hercegovina" (12.9.'91), "SAO Bosanska krajina" (16.9.'91), "SAO Romanija" (19.9.'91), "SAO Semberija" i "SAO Ozren".

Pročitaj više
Picture

17. januar - 1992.

Predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, na redovnoj mjesečnojoj konferenciji za novinare saopštio je da će Skupštine Bosne i Hercegovine na redovnom zasjedanju 24. januara raspisati referendum o suverenosti ove republike, kao bitan uslov za međunarodno priznanje od strane Evropske unije.

Pročitaj više
Picture

23. januar - 1992.

„Referendum kakav predlaže Alija Izetbegović ne rješava ništa,“ izjavio je u Sarajevu novinarima Radovan Karadžić. „O suverenitetu nezavisne i međunarodno priznate BiH Srbi neće da razgovaraju jer bi u njoj nacionalno bili potčinjeni.“ Karadžić kaže da je odluka srpskog naroda da ostane u Jugoslaviji i nju ne može niko promijeniti, pogotovo ne referendumom kakav je zamislio Alija Izetbegović. Nema šanse da Srbi prihvate takvu BiH. To je ratna opcija, jer se radi o ugrožavanju srpskog naroda.

Pročitaj više
Picture

25. januar - 1992.

Nakon 16 sati zasjedanja, u ranim jutarnjim satima, Skupština Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o raspisivanju referenduma za izjašnjavanje građana o suverenosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Referendum je zakazan za 29. februar i 1. mart tekuće godine. Sjednicu Skupštine su, u znak protesta, napustili poslanici iz reda srpskog naroda.

Pročitaj više
Picture

2. februar - 1992.

Za novog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH izabran je Mate Boban. Istovremeno sa ove dužnosti smijenjen je dotadašnji predsjednik Stjepan Kljuić.

Pročitaj više
Picture

5. februar - 1992.

Srušen most na rijeci Savi koji je spajao Bosanski i Slavonski Šamac.

Pročitaj više
Picture

5. februar - 1992.

Borisav Jović, Član okrnjeg Predsjedništva SFRJ, u intervjuu Figarou: „Zločin je intervenisati u nečijem sporu ukoliko se ne poznaju svi njegovi elementi. Evropska preporuka da se u Bosni i Hercegovini organizuje referendum o nezavisnosti će odvesti direktno u katastrofu. U tom slučaju - Bosna će se raspasti i rat će početi. Zato evropska preporuka i vodi direktno u rat“ Na pitanje: Kako će se JNA ponašati u tom slučaju, Jović je odgovorio: “S njom ili bez nje, rat će biti strašan. Odnos snaga Muslimana i Srba je manje-više izjednačen. Armija će ostati po strani, sem ako ne bude napadnuta. Međutim, teško je i zamisliti da je Hrvati i Muslimani neće uzeti na nišan.“ Između ostalog, Borisav Jović je izrazio uvjerenje da postoji relativno lak način da se zaustavi ovakav razvoj situacije: „Dovoljno je da Evropa stavi do znanja Bosni i Hercegovini da ona ne može da samovoljno napusti Jugoslaviju“.

Pročitaj više
Picture

6. februar - 1992.

Član Predsjedništva BiH Nikola Koljević, potpredsjednik Vlade Miodrag Simović i predsjednik Vijeća građana u Skupštini SR BiH Petko Čančar, jednoglasni su na konferenciji za štampu, u sljedećem: „Nijedan predstavnik srpskog naroda u bosansko-hercegovačkim organima vlasti neće učestvovati u pripremanju i sprovođenju predstojećeg referenduma o nezavisnosti BiH.“

Pročitaj više
Picture

7-8. februar - 1992

U selu Mehurići kod Travnika održano je vojno savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova i dijela Glavnog štaba Patriotske lige BiH. Na savjetovanju je sagledan dostignuti nivo priprema za pružanje otpora nadolazećem agresoru. Usvojen je stav da vojna organizacija bude na istim principima na kojim je organizirana teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka je da se u pismenoj formi uradi jedinstvena odluka i direktiva za odbranu Republike BiH. Na savjetovanju su, među ostalima, učestvovali: Hasan Čengić, Meho Karišik, Sefer Halilović, Rifat Bilajac, Zićro Suljević, aktivisti Stranke demokratske akcije.

Pročitaj više
Picture

13. februar - 1992.

Srpska demokratska stranka BiH smatra da je referendum građana Bosne i Hercegovine zakazan za 29. februar i 1. mart akt secesije protiv savezne države Jugoslavije i na njemu srpski narod neće u estvovati.

Pročitaj više
Picture

14. februar - 1992.

Prvi pregovori oko novog ustroja BiH započeti u Sarajevu uz pomoć međunarodnog posrednika Žoze Kutiljera. Tri vodeće nacionalne stranke ostale su na svojim poznatim pozicijama, bez ikakvog prihvatanja stavova o budućem uređenju ove republike. Jedino što je konkretno dogovoreno je to da se ovakvi razgovori nastave, uz prisustvo EU.

Pročitaj više
Picture

21. februar - 1992.

U portugalskom glavnom gradu Lisabonu, nastavljena konferencija o krizi u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji Radovan Karadžić je izjavio da dogovor treba da podrazumijeva „ostvarivanje punog suvereniteta za sva tri naroda u konfederaciji.“ Kutiljero je izjavio da Srbi traže konfederalnu BiH, Bošnjaci unitarnu, a Hrvati federaciju. Potpisan je dokument pod naslovom Izjava o načelima novog ustavnog ustrojstva BiH.

Pročitaj više
Picture

22. februar - 1992.

Po povratku s pregovora o BiH u Lisabonu, na konferenciji za novinare, na sarajevskom aerodromu, Alija Izetbegović, Miro Lasić i Radovan Karadžić izvjestili su kako je u međustranačkim pregovorima postignut sporazum o rekonstrukciji Bosne i Hercegovine.

Kliknite na pročitajte više da vidite njihove pojedinačne izjave

Pročitaj više
Picture

25. februar - 1992.

Izjava Radovana Karadžića u Informativnoj emisiji dnevnik TV Sarajevo: „BiH ne može biti priznata dok se ne transformiše, a o nezavisnosti se može razgovarati tek kad se to učini, referendum za Srbe ne znači ništa i onako kako je zakazan i kako će biti održan, velika je greška.„

Pročitaj više
Picture

25. februar - 1992.

Glavni štab Patriotske lige usvojio je Direktivu za odbranu BiH.

Pročitaj više
Picture

28. februar - 1992.

Skupština srpskog naroda BiH, na zasjedanju u sarajevskom hotelu Holiday Inn usvojila Ustav Srpske republike BiH.

Pročitaj više
Picture

29. februar/1. mart - 1992.

Održan Referendum o nezavisnosti-o statusu Bosne i Hercegovine. Referendum je održan 29. februara i 1. marta, a građani su se trebali izjasnisti o pitanju: JESTE LI ZA SUVERENU I NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU, DRŽAVU RAVNOPRAVNIH GRAĐANA, NARODA BOSNE I HERECEGOVINE – MUSLIMANA, SRBA I HRVATA I PRIPADNIKA DRUGIH NARODA KOJI U NJOJ ŽIVE? Rezultate Referenduma objavila je Republička izborna komisija 6. marta 1992. godine. Od ukupnog broja glasača 3.253.847 na republički referendum za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine izašlo je i glasalo 2.073.568 građana sa pravom glasa ili 64,31% i to prema izvodima iz opštih biračkih spiskova 1.989.786 i na osnovu potvrda o upisu u opšti birački spisak 83.535 glasača. Važežih glasa kih listića bilo je 2.067.969 ili 64,14 %. Od ukupnog broja važećih glasačkih listića „ZA“ je bilo 2.061.932 ili 99,44 %, dok je „PROTIV“ glasalo 6.037 ili 0,29 %, a nevažećih glasačkih listića bilo je 5.227 ili 0,25 %.

Pročitaj više
Picture

3. mart - 1992.

U Bosanskom Brodu došlo je do sukoba srpskih i hrvatskih snaga kada su naoružani Srbi pokušali zauzeti zgradu Policijske uprave, kao i staviti pod svoju kontrolu most na rijeci Savi. Tako je i započeo rat u bosanskoj Posavini.

Pročitaj više
Picture

12. mart - 1992.

Parlament Evropske unije u Strazburu utvrdio da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove za međunardno pravno priznanje, pošto je ispunila uslov koji joj je postavljen – sprovođenje referenduma o suverenosti i nezavisnosti.

Pročitaj više
Picture

13. mart - 1992.

U Sarajevu profunkcionisao Glavni štab UNPROFOR-a što je ulijevalo nadu da će prisustvo UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini predstavljati stabilizirajući faktor

Pročitaj više
Picture

18. mart - 1992.

Nakon pete runde pregovora, lideri tri nacionalne stranke potpisali izjavu o principima novih ustavnih rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Bio je to tzv. Kutiljerov plan, prema kojem Bosna i Hercegovina treba ostati u dotadašnjim granicama kao jedna država sa tri konsitutivne jedinice bazirane na nacionalnom principu. Prema ponuđenim kartama Bošnjacima bi pripale 52 općine površine 44%, Hrvatima 20 općina sa 12% površine, i Srbima 32 općine sa 44% površine. Izvan nacionalnih jedinica ostalo bi živjeti 18% Bošnjaka, 59% Hrvata i 50% Srba.

Pročitaj više
Picture

20. mart - 1992.

Komandant Druge vojne oblasti sa sjedištem u Sarajevu, general Milutin Kukanjac podnosi izvještaj Generalštabu JNA u Beogradu. U izvještaju se, između ostalog, daje procjena vojnopolitičke i sigurnosne situacije u BiH. Konstatovana je haotična situacija, razmimoilaženje nacionalnih stranaka SDA, SDS i HDZ i ocijenjeno je da su rukovodstvo srpskog naroda i Srbi u cjelini spremni za rat ako se ne prihvate njihovi uslovi za rješenje krize u BiH. Također, se ističe da je JNA podjelila 51.900 komada naoružanja a SDS 17.298 komada te da je samo u Sarajevu, pouzdanim penzionisanim oficirima JNA, podjeljeno 300 automatskih pušaka. U izvještaju se potvrđuju akcije premještanja naoružanja i opreme, ali i vojne industrije, na lokacije u BiH sa većinskim srpskim stanovništvom i u Srbiji. Podnesen je i izvještaj o premještanju dijela jedinica JNA na položaje oko Sarajeva.

Pročitaj više
Picture

26. mart - 1992.

Prema izjavama očevidaca i izvorima JNA u selu Sijekovac kod Bosanskog Broda, pripadnici ZNG (Zbor narodne garde) počinili masakr nad Srbima. Ubijeno je 21 lice.

Pročitaj više
Picture

27. mart - 1992.

Proglašena Republika srpska Bosna i Hercegovina. Tim činom je formirana paralelna vlast u BiH što dovodi do drastičnog pogoršanja sigurnosne situacije u republici. Tako je zaokružen proces stvaranja srpske paradržave koja će tek u Daytonu, novembra 1995. godine dobiti neki vid međunarodnog priznanja. Rukovodstvo SDS-a nastavilo je proces formiranja srpske teritorijalne odbrane, srpskog ministarstva unutrašnjih poslova i na području s većinskim srpskim stanovništvom u BiH suspenduje zakone legalnih organa vlasti BiH.

Pročitaj više
Picture

30. mart - 1992.

U Briselu započeo šesti krug konferencije o Bosni i Hercegovini na kojem učestvuju vođe tri nacionalne stranke.

Pročitaj više
Picture

1. april - 1992.

Okupacija Bijeljine i prvi masovni zločini. 30. marta 1992. godine negdje poslije ponoći snažna eksplozija razbudila je usnuli grad. Bačena je bomba u kafić "Istanbul" Izeta Ahmičića kod Autobuske stanice u Bijeljini, u kojem se uglavnom skupljala muslimanska omladina. Šest osoba je povrijeđeno. Bombu je bacio Aleksandar Zekić iz semberskog sela Gojsovci. Bijeljina je 1. aprila 1992. gorjela.

Pročitaj više
Picture

4. april - 1992.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo neposrednu ratnu opasnost na teritoriji Bosne i Hercegovine. Općinskim štabovima teritorijalne odbrane dato odobrenje za mobilizaciju jedinica teritorijalne odbrane, u skladu sa vlastitim procjenama. Izvršena je mobilizacija rezervnog sastava policije u Bosni i Hercegovini. Nakon mobilizacije broj naoružanih policajaca MUP-a Republike Bosne i Hercegovine iznosio je oko 30 000. Srpska demokratska stranka organizuje i postavlja barikade na prilazima Sarajevu i blokira saobraćaj na području gradskog naselja Grbavica. Paravojne formacije SDS-a i JNA započinje sa granatiranjem Sarajeva. Prve granate na prigradska naselja ispaljene su sa srpskih položaja na Lapišnici, Borijama i Trebeviću. JNA granatira TV repetitor na brdu Hum u Sarajevu i zgradu RTV BiH.

Pročitaj više
Picture

5. april - 1992.

U Sarajevu održane antiratne demonstracije oko 3.000 Sarajlija. Paravojne jedinice Srpske demokratske stranke i jedinice JNA otvorile vatru na demonstrante iz rejona Jevrejskog groblja. Tom prilikom na mostu Vrbanja srpski ekstremisti ubili su studenticu Suadu Dilberovič i Olgu Sučić. Bijeljina u potpunosti pala pod kontrolu Srpske nacionalne garde, SAO Semberija i Majevica. U sukobu glavnu ulogu imali dobrovoljci Željka Ražnatovića Arkana. Paravojne jedinice Željka Ražnjatovića Arkana uz podršku JNA u Bijeljini su ubile oko 50 Bošnjaka.

Pročitaj više
Picture

6. april - 1992.

Evropska zajednica priznala nezavisnost i suverenost Bosne i Hercegovine kao samostalnu i nezavisnu državu u njenim postojećim granicama. Sticanjem nezavisnosti Bosna i Hercegovina je postala subjektom međunarodnog prava. Kao subjekt međunarodnog prava imala je pravo da postane članica Organizacije UN, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, kao i članica svih drugih međunarodnih organizacija i agencija. Članstvo Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama proizvelo je za Bosnu i Hercegovinu međunarodnu obavezu da svoje odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama uredi u skladu sa međunarodnim pravom.

Pročitaj više
Picture

7. april - 1992.

Sjedinjene Američke Države priznale Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Pročitaj više
Picture

7. april - 1992.

Specijalne jedinice MUP-a Republike BiH i drugih organiziranih patriotskih grupa u Sarajevu razbile i pohapsile prve grupe snajperista. Komandant specijalne jedinice MUP-a Dragan Vikić poziva patriote u borbu protiv okupatora. Uništena snajperska gnijezda u zgradi Skupštine i Vojne bolnice.

Pročitaj više
Picture

8. april - 1992.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ukida dotadašnji Republički štab Teritorijalne odbrane i donosi odluku o formiranju Štaba Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednišvo Republike Bosne i Hercegovine također je odlučilo da zvanični privremeni znak svih pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hecegovine bude bosanski grb štitastog oblika plave boje, presječen bijelom dijagonalom, sa po tri zlatnožuta ljiljana u svakom polju. Za komandanta Štaba teritorijalne odbrane imenovan pukovnik Hasan Efendić, a za načelnika Štaba pukovnik Stjepan Šiber. Za glavnog operativca imenovan je Jovan Divjak.

Pročitaj više
Picture

9. april - 1992.

Predsjedništvo Republike BiH donosi odluku o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji Republike BiH i njihovom stavljanju pod jedinstvenu komandu Štaba TO BiH.

Izvršen agresorski napad na Kupres. Od posljedica granatiranja gine veliki broj civilnog stanovništva.

Pročitaj više
Picture

10. april - 1992.

Ministarstvo odbrane Republike BiH izdalo privremeno uputstvo o organizaciji i upotrebi štabova i jedinica teritorijalne odbrane koje su potpisali ministar Republike BiH Jerko Doko i komandant Štaba TO Republike BiH Hasan Efendić.

Pročitaj više
Picture

14. april - 1992.

Glavni štab TO Republike BiH izdao naređenje kojim se nalaže jedinicama da, u saradnji sa MUP-om Republike BiH, vrši odbranu Sarajeva, štiti vitalne objekte, te da izvrši blokadu kasarne JNA Maršal Tito.

Pročitaj više
Picture

15. april - 1992.

Osnovana Armija Republike BiH što se slavi kao Dan Armije Republike BiH.

Sredinom aprila agresorske snage okupiraju Derventu. Administracija Sjedinjenih Američkih Država osudila upotrebu sile zbog izazivanja nasilne dezintegracije R BiH. Američki sekretar Džejms Baker izjavio je: SAD snažno podržavaju teritorijalni integritet RBiH, države koju smo priznali 6. aprila 1992.

Pročitaj više
Picture

18. april - 1992.

Poginuo nosilac ORDENA HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA HADŽIĆ (Nezira) SAFET. Rođen 28.8.1952. godine u Rudom. Poginuo 18.4.1992. godine u Vogošći – Sarajevo, kao vojnik, na dužnosti pomoćnika komandanta za moral Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo. Ordenom oslobodilačkog rata, posthumno odlikovan 1994. godine i ratnim priznanjem Zaltni ljiljan 1992. godine.

Pročitaj više
Picture

19. april - 1992.

Paravojna formacija Beli orlovi vrše snažan napad na Trgu heroja u Sarajevu. Pripadnici Armije Republike BiH odbijaju napad.

Pročitaj više
Picture

25. april - 1992.

Agresorske snage ušle i zaposjele Bratunac. Izvršen je masovan zločin nad bošnjačkim stanovništvom.

Pročitaj više
Picture

26. april - 1992.

Agresorske jedinice sa 11 tenkova opkoljavaju selo Snagovo (općina Zvornik), a paravojna jedinica Beli orlovi u ovom selu čini zločin – ubijeno 38 ljudi (žena, djece, muškaraca).

Pročitaj više
Picture

26. april - 1992.

Proglašena Savezna republika Jugoslavija (SRJ). Granice SRJ ne obuhvataju teritorij međunarodno-pravno priznate Republike BiH gdje su ostavljene značajne vojne snage kako bi podmirile potrebe samoproglašene srpske države (oko trećine ukupnih vojnih potencijala). Od tog datuma SRJ rat u Republici BiH predstavlja kao građanski.

Pročitaj više
Picture

28. april - 1992.

Agresorske jedinice srušile most na rijeci Savi kod Brčkog.

Krajem aprila 1992. godine Armija Republike BiH broji 100.000 hiljada pripadnika.

Pročitaj više
Picture

1. maj - 1992.

Agresorske snage napadaju Brčko. Dobro naoružane srpske formacije, potpomognute jedinicama JNA, ovladale su centrom grada pri čemu je izvršen progon nesrpskog stanovništva.

Pročitaj više
Picture

2. maj - 1992.

Specijalne jedinice jugoslavenske vojske pokušale zauzeti zgradu Predsjedništva Republike BiH. Borba se vodila na Skenderiji 150 metara dalje od zgrade Predsjedništva. Bila je to prva bitka za odbranu Sarajeva. Od tog dana - 2. maja 1992., počela je opsada grada koja je trajala 1.460 dana. Drugi maj je - Dan Kantona Sarajevo. Istog dana zarobljen je i predsjednik Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegovi , koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Zarobljen je na sarajevskom aerodromu Butmir od strane JNA, a potom je odvezen u Lukavicu, odakle se javio u program TV Sarajevo. Tog dana odbranjena je zgrada Predsjedništva Republike BiH, odbranjeno je Sarajevo, a predsjednik Predsjedništva Alija Izetbegović je dogovorno pušten u zamjenu za generala Kukanjca i zarobljene vojnike.

Pročitaj više
Picture

3. maj - 1992.

Agresorske snage okupirale su grad Doboj. Doboj je bio važno saobraćajno čvorište i industrijski centar sjeverne Bosne. U tom gradu i prije izbijanja sukoba bio je stacioniran veliki garnizon JNA. Dio građana, pretežno Bošnjaka i Hrvata izbjegao je iz Doboja na slobodna područja južno i istočno od grada.

Pročitaj više
Picture

4. maj - 1992.

Agresorske snage napadaju Goražde i zauzimaju dio općine. Borbe su vođene svakodnevno, a Goražde je neprekidno granatirano.

Pročitaj više
Picture

8. maj - 1992.

Agresorske srpske snage zauzimaju Mostar do lijeve obale Neretve. Mostarski bataljon Armije Republike BiH nije raspolagao protivoklopnim oružjem kojim bi zaustavio tenkove M-84 JNA. U toj borbi bataljon je bio prinuđen na povlačenje na desnu obalu Mostara pri čemu je pretrpio teške gubitke. Bataljon je ponovo formacijski popunjen do 13. maja kada je za komandanta bataljona postavljen potpukovnik JNA Arif Pašalić.

Pročitaj više
Picture

10. maj - 1992.

Naredbom Generalštaba JNA, tadašnje komande i jedinice JNA na području Republike BiH preimenovane su u jedinice tzv. Vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine. Naredbom načelnika Generalštaba JNA generala Blagoja Adžića formiran Glavni štab Vojske Republike srpske BiH, a za komandanta Štaba postavljen je general Ratko Mladić. Za načelnika Štaba postavljen je general Manojlo Milovanović".

Pročitaj više
Picture

10. maj - 1992.

Poginuo HODŽIĆ (Selme) MEHDIN – SENAD na Nezuku – Zvornik, kao vojnik, na dužnosti komandanta Operativne grupe Patriotska liga sjeveroistočna Bosna. Posthumno odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA 1994. godine i ratnim priznanjem Zlatni ljiljan 1992. godine. Rođen je 15.10.1957. godine u Šičkom Brodu – Tuzla. Nastavnik tjelesnog odgoja – policajac.

Pročitaj više
Picture

15. maj - 1992.

Jedinice JNA u Tuzli vrše pokrete s ciljem izmještanja efektiva na položaje oko grada. U ranim jutarnjim satima jedinice Armije Republike BiH u sadejstvu sa MUP-om postavljaju zasjedu na raskrsnici Brčanske Malte. Zasjedi je naređeno da se kolona JNA mirno propusti. Prema kazivanjima očevidaca jedan vojnik JNA iz kolone otvorio je vatru na okolne solitere na šta su pripadnici Armije Republike BiH odgovorili vatrom iz svog raspoloživog oružja. Serija eksplozija u zapaljenim vozilima stvorila je pometnju među pripadnicima JNA, koji su tom prilikom pretrpjeli velike gubitke.

Pročitaj više
Picture

16. maj - 1992.

Formirana prva brigada Armije Republike BiH - Prva tuzlanska brigada. Pripadala je 2. korpusu Armije Republike BiH. Kroz Prvu tuzlansku brigadu prošlo je oko 4.600 boraca, a život je izgubilo 256 pripadnika ove brigade.

Pročitaj više
Picture

17. maj - 1992.

Naredbom Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Goražde formirana Prva drinska brigada. Za komandanta brigade postavljen je Zaim Imamović.

Pročitaj više
Picture

18. maj - 1992.

Naredbom Republičkog štaba TO Republike BiH 18. maja 1992. godine formirana je Prva zenička brigada, kao prva manevarska jedinica u državi. Novoformirana brigada se sastojala od dva bataljona sa prištabskim jedinicama. Ubrzo nakon osnivanja u sastav brigade ulazi Željezarski bataljon osnovan 13. maja 1992. godine kojeg su u potpunosti sačinjavali radnici dobrovoljci koji su stali u odbranu svoje firme, svog grada i države, kao i jedan vod HOS-a.

Pročitaj više
Picture

22. maj - 1992.

Prijem BiH u članstvo UN-a - Bosna i Hercegovina je kao nezavisna i suverena država primljena u Ujedinjene nacije kao 178. njena članica.

Pročitaj više
Picture

25. maj - 1992.

Sefer Halilović postaje načelnik Štaba Armije Republike BiH

Pročitaj više
Picture

26. maj - 1992.

Agresorske snage počinju masovne egzekucije Bošnjaka u Kozarcu, istočno od Prijedora. Od 25. do 29. maja ubijeno je više od 3.000 Bošnjaka, pretežno civila.

Pročitaj više
Picture

30. maj - 1992.

Krajem maja 1992. agresorske snage su u Ahatovićima i Dobroševićima, kod Sarajeva, ubile 200 civila dok je 300 zatvoreno u koncentracione logore i zatvor u Rajlovcu, bivšoj kasarni JNA. Od 30. maja do 4. juna srpske snage u Prijedoru ubile oko 1.000 Bošnjaka (samo u glavnoj ulici u Prijedoru 29. i 30. maja ubijeno je više od 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti).

Pročitaj više
Picture

5. juni - 1992.

Posredstvom UNPROFOR-a postignut je sporazum o uspostavi humanitarnog zračnog mosta do Sarajeva (Jula 1992. UNHCR počeo dopremanje humanitarne pomoći preko sarajevskog aerodroma Butmir. Do avgusta 1994. isporučeno oko 18.000 tona humanitarne pomoći).

Dogovorena predaja najveće sarajevske kasarne Maršal Tito. JNA napušta kasarnu iz koje je djelovala iz pješadijskog naoružanja po vojnicima i civilima. Početkom rata vojnik JNA iz kasarne Maršal Tito ubio je dječaka koji je igrao košarku s drugovima na obližnjem terenu.

Pročitaj više
Picture

11. juni - 1992.

Prvi i Drugi krajiški korpus srpskih snaga i paravojne formacije okupirali su Kotor Varoš.

Pročitaj više
Picture

12. juni - 1992.

Agresorske snage izvršile napad na Bihać.

Pročitaj više
Picture

15. juni - 1992.

U Višegradu, u kući Adema Omeragića srpske snage su spalile 64 civila među kojima najviše žena, djece i staraca iz sela Koritnik i Sase. U plamenoj grobnici gotovo je istrijebljena porodica Kurspahić.

Pročitaj više
Picture

18. juni - 1992.

Formirana Prva tešanjska brigada. Za njenog prvog komandanta imenuje se Mustafa Cerovac.

Pročitaj više
Picture

18. juni - 1992.

Počela izgradnja vojnog aerodroma Ćoralići kod Cazina. Aerodrom je izgrađen za mjesec dana. Dužina piste je bila 1.300 a širina 30 metara. Ovaj aerodrom ima izuzetno značenje za bihaćki region jer su piloti bosanskohercegovačkog zrakoplovstva tokom ratnih avioletova u opkoljenu enklavu dopremili znatne količine MTS-a (Materijalno-tehnička sredstva). Zračni most bio je jedina fizička veza između bihaćkog okruga i ostatka slobodne teritorije.

Pročitaj više
Picture

19. juni - 1992.

U Višegradu (na novom mostu) srpske snage ubile su 147 Bošnjaka. Mnoge žrtve su spaljene kako bi se sakrili tragovi zločina.

Pročitaj više
Picture

20. juni - 1992.

Predsjedništvo Republike BiH donosi odluke: Odluku o proglašenju ratnog stanja na području BiH i Odluku o proglašenju opće mobilizacije na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više
Picture

21. juni - 1992.

Do kraja juna 1992. srpske snage u Republici BiH formirale su 94 koncentraciona logora i zatvora. Do tada je, prema podacima UNHCR-a, protjerano ili je izbjeglo oko 370.000 Bošnjaka. Do kraja 1992. godine u Republici BiH je registrovano oko 2.000.000 izbjeglica. Više od 17.000 ljudi, prema podacima Arhiva Državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika, uglavnom muškaraca, i dalje se smatraju nestalim u BiH.

Pročitaj više
Picture

27. juni - 1992.

U Višegradu (na Bikavcu), u kući Mehe Aljića, srpske snage spalile su 72 Bošnjaka, najviše žena i djece.

Pročitaj više
Picture

29. juni - 1992.

U Sarajevo doputovao predsjednik Republike Francuske Fransoa Miteran. Bila je to prva posjeta nekog stranog državnika Republici BiH od njenog međunarodnog priznanja. Fransoa Miteran bio je pobornik evropske političke opcije privržene Srbima, opcije koja je svo vrijeme rat u BiH nastojala prikazati kao građanski.

Svijetom je do posjete Miterana Sarajevu vladalo opće ubjeđenje da je neophodno vojno intervenisati u BiH kako bi se spriječio zločin koji su nad civilnim stanovništvom provodile srpske snage. Fransoa Miteran je uspio svojom diplomatskom bezobzirnošću poremetiti planove međunarodne zajednice za odlučnu akciju u BiH.

Pročitaj više
Picture

29. juni - 1992.

Krajem juna 1992. godine srpske snage su u Prijedoru i okolnim selima ubile oko 2.500 civila. Srpske snage iz Bosanske krajine su prisilno su protjerale oko 350.000 Bošnjaka i Hrvata. Mnogi su završili u nekima od 100 koncentracionih logora formiranih na području Bosanske krajine (samo na području općine Prijedor formirana su 42 logora). Među zloglasno poznatim logorima su: Omarska, Keraterm, Tomašice, Trnopolje, Manjača...

Pročitaj više
Picture

15. juli - 1992.

Formirana Prva mostarska brigada, što znatno doprinosi konsolidaciji bosanskohercegovačkih patriotskih snaga u dolini Neretve. Prvi komandant brigade bio je Arif Pašalić. Prelaskom Arifa Pašalića na mjesto komandanta 4. korpusa, komandu nad Prvom mostarskom brigadom preuzima Midhat Hujdur Hujka. Nakon njegove pogibije, 30.6.1993. godine, u borbama za deblokadu Mostara, brigada dobija novi naziv 41. slavna brigada Armije Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

5. august 1992.

Agresorske snage pod komandom Bogoljuba Perovića vrše pokolj Bošnjaka u selu Kramer kod Rogatice.

Pročitaj više
Picture

12. august - 1992.

Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a osuđeno je etničko čišćenje koje u Republici Bosni i Hercegovini provode srpske snage.

Pročitaj više
Picture

15. august - 1992.

U Bužimu formirana 105. Bužimska udarna krajiška brigada. Za komandanta brigade postavljen je Izet Nanić. Reorganizacijom Petog korpusa i jedinica, brigada kasnije dobija naziv 505. bužimska brigada. Tokom rata poginulo je 474 borca 505. bužimske brigade.

Pročitaj više
Picture

18. august - 1992.

Odlukom Predsjedništva Republike BiH od 18. augusta i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije Republike BiH od 29. septembra 1992. godine, formiran je 1. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Tokom rata Prvi korpus su vodila trojica komandanata, divizijski general Mustafa Hajrulahović- Talijan (1957-1998), brigadni general Vahid Karavelić i brigadni general Nedžad Ajnadžić.

Pročitaj više
Picture

19. august - 1992.

Pri Štabu Vrhovne komande Armije Republike BiH u Sarajevu je osnovano vazduhoplovno odjeljenje, preteća Ratnog zrakoplovstva Armije Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

26. august - 1992.

U Londonu održana Konferencija o Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji (Londonska konferencija). Na Londonskoj konferenciji inicirana je Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji. Tokom rata, pod okriljem Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji poduzimani su napori da se pregovorima dođe do političkog rješenja sukoba.

Pročitaj više
Picture

18. septembar - 1992.

Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila Goražde i cijelu teritoriju općine. Uspješno izvedenim vojnim operacijama Krug i Drina, oslobođeno je oko 800 km2 teritorije.

Pročitaj više
Picture

27. septembar - 1992.

Dan kada je srušen mit o Arkanu. Jedinice srpske vojske, na čelu sa zloglasnim Arkanovim tigrovima, Belim orlovima i pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde, krenuli su 27. septembra 1992. godine u zauzimanje Čelića u namjeri da spoje Lopare – Brčko. Samo zahvaljujući herojstvu i naporima pripadnika Čelićke slavne brigade, sa pridodatim jedinicama 2. korpusa, Čelić je tada odbranjen, a u danu velike bitke život je položilo sedam Čelićkih boraca. U narodu je ova bitka poznatija kao bitka za Frigos.

Pročitaj više
Picture

29. septembar - 1992.

Formiran 2. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Tuzli. Tokom rata u BiH Drugi korpus bio je najveća organizacijsko-formacijska cjelina Armije Republike BiH. Ratni komandanti Korpusa bili su Željko Knez, Hazim Šadić i Sead Delić.

Pročitaj više
Picture

1. oktobar - 1992.

Armija Republike BiH pokreće ofanzivu na brčanskom ratištu i probija koridor koji je na najužem mjestu iznosio svega 4 km. Planirano je da se u borbu za koridor uključi i HV (Hrvatska vojska) s lijeve obale Save. Trebalo je da HV sa tenkovskim jedinicama podrži operaciju Armije Republike BiH, no to se nije dogodilo. Borci Armije Republike BiH koji su probili koridor kod sela Gorice i izbili na desnu obalu rijeke Save, nakon 48 sati čekanja morali su se povući. (Ova činjenica je dokaz Sporazuma Tuđman – Milošević)

Pročitaj više
Picture

1. oktobar - 1992.

U Sarajevu formirana Druga motorizovana brigada. Pod komandom Safeta Zajke brigada je 15. aprila, za ogromne zasluge u ratu prva ponijela viteško odličje „Viteška“ brigada.

Pročitaj više
Picture

6. oktobar - 1992.

Agresorske snage okupirale su Bosanski Brod.

Pročitaj više
Picture

8. oktobar - 1992.

Održana prva sjednica Skupštine Republike Bosne i Hercegovine u ratnim uslovima.

Pročitaj više
Picture

21. oktobar - 1992.

Formiran 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Komandanti korpusa bili su: Ramiz Dreković i Atif Dudaković.

Pročitaj više
Picture

27. oktobar - 1992.

Specijalni izvjestitelj za ljudska prava za područje bivše Jugoslavije Tadeuš Mazovjecki zatražio da se definiše pojam tzv. sigurnosnih zona na teritoriji Republike BiH, zbog sve veće krize s izbjeglicama.

Pročitaj više
Picture

29. oktobar - 1992.

Agresorske snage okupirale su grad Jajce.

Pročitaj više
Picture

30. oktobar - 1992.

Poginuo MEŠIĆ (Mehe) HAJRUDIN na Nezuku – Zvornik, kao vojnik, na dužnosti komandanta 1. teočanske brigade. Posthumno odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILA KOG RATA 1994. godine. Ratno priznanje Zlatni ljiljan dobio 1992. godine. Rođen je 1.1.1959. godine u selu Trnovo – Ugljevik.

Pročitaj više
Picture

1. novembar - 1992.

U Goraždu formirana Istočnobosanska operativna grupa, kao pretpostavljena komanda svim brigadama na istočnobosanskom ratištu.

Pročitaj više
Picture

12. novembar - 1992.

U Grudama održan radni sastanak predsjednika kriznih štabova Hercegovačke regionalne zajednice i predsjednika kriznih štabova Travničke regionalne zajednice. U cilju realizacije zajedničke hrvatske države, dvije regionalne zajednice zatražile su formuliranje pravnih i političkih akata, među kojima proglašenje Hrvatske banovine u BiH i provođenje referenduma za priključenje Republici Hrvatskoj, kao prve faze na putu rješenja hrvatskog pitanja u BiH.

Pročitaj više
Picture

17. novembar - 1992.

Formiran 4. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru. Za komandanta korpusa postavljen je Arif Pašalić.

Pročitaj više
Picture

28. novembar - 1992.

Poginuo BEŠIĆ (Adema) ADIL na Grabežu, kao vojnik na dužnosti komandanta bataljona u 2. bihaćkoj brigadi. Posthumno odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILA KOG RATA i ratnim priznanjem Zlatni ljiljan 1994. godine. Rođen je 5.4.1964. godine u Kozarcu. Bio aktivno vojno lice.

Pročitaj više
Picture

1. decembar - 1992.

Formiran 3. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Zenici. Komandanti 3. korpusa bili su: Enver Hadžihasanović, od 1. decembra 1992. do novembra 1993., potom od novembra 1993. do marta 1994. Mehmed Alagić, te od aprila 1994. do kraja rata, Sakib Mahmuljin.

Pročitaj više
Picture

14. decembar - 1992.

Agresor pokreće ofanzivu na slobodne brčanske teritorije i probijaju linije odbrane Armije Republike BiH u rejonu Donjeg Rahića, južno od Brčkog. Tako se razvila bitka kojom su srpske snage osujetile pripreme Armije Republike BiH za presjecanje tzv. brčanskog koridora koji je spajao istočne i zapadne teritorije Republike BiH pod srpskom kontrolom. U borbama u Donjem Rahiću 14. decembra 1992. godine poginuo je Enver Pamukčići".

Pamukčić je rođen u Brci 1952. godine. Bio je rezervni oficir JNA. Jedan je od organizatora otpora na brčanskim teritorijama. Obavljao je dužnost predsjednika Kriznog štaba Brčko, a potom i komandanta TO slobodnih brčanskih teritorija.

Pročitaj više
Picture

18. decembar - 1992.

U Zenici formirana Sedma muslimanska brigada.

Pročitaj više
Picture

2. januar - 1993.

Objavljen Nacrt plana za okon#anje sukoba u Republici Bosni i Hercegovini (Vens – Ovenov mirovni plan). Prema tom planu ustavni principi podrazumjevali bi uspostavu decentralizirane Republike BiH. Na osnovu vojnih odredbi bila bi uspostavljena obustava vatre i demilitarizacija cijele zemlje, a teritorijalno ustrojstvo bilo bi regulirano po principu kantonizacije. Predviđeno je da se formira deset kantona čije bi granice u »znatnoj mjeri poništile rezultate etničkog čišćenja«. U to vrijeme srpske snage imale su kontrolu nad oko 70% teritorije Republike BiH. Plan su kritikovale SAD zbog čega on nikada nije dobio izričitu podršku Vijeća sigurnosti UN-a.

Pročitaj više
Picture

8. januar - 1993.

U transporteru UNPROFOR-a srpske snage na okupiranom dijelu Sarajeva blizu aerodroma ubile su vršioca dužnosti potpredsjednika Vlade Republike BiH Hakiju Turajlića.

Pročitaj više
Picture

12. januar - 1993.

U Sarajevu počeli pripremni radovi na izgradnji tunela Dobrinja-Butmir. Tunel dužine 800 metara završen je 30. jula 1993. godine. U ratnom periodu predstavljao je jedinu fizičku vezu Sarajeva s ostalim dijelovima Republike BiH, a omogućavao je vojnu, civilnu i humanitarnu komunikaciju, kao i manevar jedinica za odbranu grada. U tunelu su postavljene šine za kolica, sistem za odvod vode, a potom i električne instalacije i cjevovod za naftu. Nakon rata tunel je proglašen spomen kompleksom.

Pročitaj više
Picture

15. januar - 1993.

Predsjednik odjela odbrane Hrvatske zajednice Herceg Bosna Božo Rajić izdao zapovjed o potčinjavanju jedinica Armije Republike BiH Glavnom stožeru HVO-a (Hrvatsko vijeće obrane). Zapovjed se odnosila na provincije (teritorijalne oblasti prema Vens-Ovenovom mirovnom planu sa većinskim hrvatskim stanovništvom).

Pročitaj više
Picture

15. januar - 1993.

Srpske snage u artiljerijskim napadima na više lokacija u Sarajevu, ubile su i ranile oko 40 civila. Od eksplozije granate ispred Sarajevske pivare, gdje je oko 300 civila uzimalo vodu za piće, ubijeno je osam i ranjeno 20 ljudi. U trenutku kada su ranjenici i mrtvi dovezeni u bolnicu Koševo, srpske snage su granatirale traumatologiju Kliničkog centra Koševo. Tom prilikom ubijen je jedan, a ranjeno više civila.

Pročitaj više
Picture

30. januar - 1993.

Intenzivirani pokreti srpskih snaga i jedinica Vojske Jugoslavije na područjima istočne Bosne i Posavine. Štab Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH uputio je Vladi Republike BiH informaciju u kojoj se, između ostalog, navodi da se na području Istočne Bosne koncentrišu jedinice Užičkog i Valjevskog korpusa Vojske Jugoslavije, te da su koncentracije jedinica iz Srbije i Bosanske krajine primjećene i u regionu Posavskog koridora, u blizini Brčkog.

Pročitaj više
Picture

8. februar - 1993

Osnovana prva dobojska brigada pod nazivom Prva dobojska brigada « Doboj - Bosna ». Ulaskom u sastav 2. korpusa Armije Republike BiH, brigada dobija naziv 203. mtbr « Doboj - Bosna ». Odlukom Predsjednišva Republike BiH broj : 02-136-788/93. od 14.12.1993 godine, brigada je dobila počasni naziv slavna. Tokom ratnog perioda dužnost komandanata brigade obavljali su Adnan Bajraktarević, od osnivanja brigade do januara 1995. i Ibrahim Hozić, od januara 1995. godine do kraja rata.

Pročitaj više
Picture

8. februar - 1993.

Svečano postrojena i otpočela sa djelovanjem Prva teslićka brigada, pod imenom 204. bbr. Brigada je odmah ušla u sastav 2. korpusa Armije Republike BiH. Počasni naziv Slavna dobila je 14.12.1993. godine, odlukom Predsjedništva Republike BiH. Tokom ratnog perioda dužnost komandanata brigade obavljali su Esad Jašarević, od osnivanja brigade do 2.11.1995. ; Izet Šehrić, od 3.11.1995. do 21.5.1996. ; Esad Alagić, komandant Komande za razvoj (KZR) 374. bbr.

Pročitaj više
Picture

17. februar - 1993.

U Visoko dolaze prva dva helikoptera tipa MI-8 (transportni helikopteri proizvedeni po ruskoj licenci) s posadama bosanskohercegovačkih zrakoplovaca. Prvi borbeni let Ratnog zrakoplovstva Armije Republike BiH bio je let u opkoljenu Srebrenicu februara 1993. Uskoro su formirane i zrakoplovne grupe u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću. Do kraja rata Ratno zrakoplovstvo Armije Republike BiH izvršilo je oko 8.000 borbenih letova.

Pročitaj više
Picture

8. mart - 1993.

Formirana Operativna grupa 7-Jug Tešanj u sastavu 2. korpusa Armije Republike BiH. U sastav 3. korpusa ulazi 13.4.1994. godine.

Pročitaj više
Picture

15. mart - 1993.

Osnovana 207. bbr „Pousorska ljuta“ Operativne grupe 7-Jug.

Pročitaj više
Picture

16. mart - 1993.

Od 16. do 25. marta 1993. godine predstavnici sve tri bosanskohercegovačke nacionalne zajednice sastali su se u Njujorku kako bi razmotrili modificirani Vens-Ovenov plan.

Pročitaj više
Picture

25. mart - 1993.

Bošnjački i hrvatski predstavnici potpisali Vens- -Ovenov plan.

Pročitaj više
Picture

5. april - 1993.

Na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o uvođenju zone zabranjenog leta (iz jeseni 1992), u Republici BiH je uspostavljena kontrola zračnog prostora. Kontrolu preuzimaju zračne snage NATO-a. Rezolucija o zoni zabrane leta nad Republikom BiH više puta je kršena, unatoč patroliranju lovaca Sjeveroatlanskog saveza.

Pročitaj više
Picture

8. april - 1993.

Međunarodni sud pravde u Hagu privremenom presudom okrivio SR Jugoslaviju za agresiju na Republiku BiH te naredio obustavu napada i povlačenje jedinica Vojske SRJ sa područja Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

14. april - 1993.

Jedinice HVO-a uz podršku i direktno učešće Hrvatske vojske krenule u opći napad na jedinice Armije Republike BiH u Hercegovini i srednjoj Bosni. Prethodno su razoružani Bošnjaci u jedinicama HVO-a i manjim, izolovanim jedinicama Armije Republike BiH. HVO napada i zauzima Prozor. Najteže borbe vođene su za Gornji Vakuf, Fojnicu i Mostar (Mostar, odnosno zapadni dio grada po kontrolom HVO-a je proglašen hrvatskim gradom i sjedištem tzv. Hrvatske republike Herceg Bosne).

Pročitaj više
Picture

16. april - 1993.

U selu Ahmići, srednja Bosna, postrojbe HVO-a ubile su oko 116 civila Bošnjaka.

Pročitaj više
Picture

2. maj - 1993.

Pod pritiskom međunarodne zajednice, na sastanku u Atini, vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić potpisao Vens – Ovenov plan, uz uslov da potpis verificira Skupština Republike Srpske.

Pročitaj više
Picture

5. maj - 1993.

Na sjednici Skupštine Republike Srpske, održanoj na Palama od 5. do 6. maja, odbijen Vens – Ovenov plan.

Pročitaj više
Picture

6. maj - 1993.

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo Rezuluciju 824 kojom se Sarajevo, Tuzla, Žepa, Goražde i Bihać proglašavaju sigurnim zonama. U rezoluciji se, između ostalog, nalaže »trenutna obustava oružanih napada ili bilo kakvih neprijateljskih djelovanja protiv ovih sigurnih zona, i povlačenje svih vojnih i paravojnih jedinica bosanskih Srba iz ovih gradova na udaljenost sa koje oni prestaju da budu prijetnja njihovoj sigurnosti...« Mirovnim snagama UN-a istovremeno je naloženo da nadgledaju sigurnost njihovih stanovnika.

Pročitaj više
Picture

7. maj - 1993.

Djelimično je srušena Ferhad-pašina džamija u Banja Luci, poznatija kao Ferhadija. Uništena je eksplozivom od strane nepoznatih srpskih nacionalista. Nakon prvog rušenja vlasti Republike Srpske organizirale su potpuno rušenje i čišćenje terena na kojem se nalazio cjelokupan kompleks dažmije. Dan rušenja Ferhadije u Bosni i Hercegovini je službeno proglašen kao Sedmi maj – Dan džamija.

Pročitaj više
Picture

8. maj - 1993.

Potpisan sporazum o demilitarizaciji Srebrenice i Žepe. Sporazum su potpisali načelnik GŠ-a Armije Republike BiH Sefer Halilović i komandant srpskih snaga Ratko Mladić. Nakon toga Srebrenica i Žepa prestaju biti vojni, a postaju prvenstveno biti politički problem.

Pročitaj više
Picture

9. maj - 1993.

HVO vrši snažne napade na istočni Mostar (dio grada pod kontrolom Armije Republike BiH). Jedinice Armije Republike BiH nalaze se u okruženju na svega nekoliko kvadratnih kilometara teritorije. HVO počinje akciju nasilnog i masovnog protjerivanja Bošnjaka i manjeg broja Srba, deportujući ih u koncentracione logore. Hrvati su na području tzv. Hrvatske zajednice Herceg Bosna formirali više koncentracionih logora i privatnih zatvora za Bošnjake, uglavnom civile, među kojima Heliodrom u Mostaru, Dretelj, Gabelu i druge.

Pročitaj više
Picture

1. juni - 1993.

Prema izvještajima Ujedinjenih nacija (UNHCR) do polovine 1993. godine približno 2 miliona ljudi, ili polovina ukupnog stanovništva Republike BiH protjerano je ili izbjeglo iz svojih domova.

Srpske snage granatirale su Dobrinju - Sarajevo, gdje je bio organiziran nogometni turnir. Ubijeno je 12, a ranjeno 80 civila. Među njima je bilo 15 djece.

Pročitaj više
Picture

8. juni - 1993.

Predsjedništvo Republike BiH donijelo odluku o organizacijskim i kadrovskim promjenama u Oružanim snagama Republike BiH. Odlukom je, između ostalog, ustanovljena funkcija komandanta Glavnog štaba Armije Republike BiH. Na mjesto komandanta GŠ Armije Republike BiH postavljen Rasim Delić. Glavni štab Armije Republike BiH zadržao je funkciju načelnika Štaba. Na ovu dužnost ponovo je postavljen Sefer Halilović.

Pročitaj više
Picture

8. juni - 1993.

Ustanovljen Šesti korpus Armije Republike BiH sa sjedištem u Konjicu.

Pročitaj više
Picture

17. juni - 1993.

U borbama na Žuči gine komandant 2. viteške motorizovane brigade Armije Republike BiH SAFET (Salke) ZAJKO. Rođen je 1.3.1952. godine u Rudom. Bio je rezervni oficir (kapetan) JNA. U jesen 1991. priključio se Patriotskoj ligi. Komandant je 2. viteške brigade od njenog formiranja. Posthumno je odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA 1994. godine. Ratno priznanje Zlatni ljiljan dobio 1992. godine.

Pročitaj više
Picture

30. juni - 1993.

Poginuo HUJDUR (Husnije) MIDHAD – HUJKA u Sjevernom logoru – Mostar, kao vojnik, na dužnosti komandanta 41. slavne motorizovane brigade. Posthumno odlikovan OREDNOM HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA 1994. godine. Ratno priznanje Zlatni ljiljan dobio 1993. godine. Rođen je 28.2.1953. godine u Mostaru.

Pročitaj više
Picture

27. juli - 1993.

U borbama na platou Žuč, sjeverozapadno od Sarajeva, poginuo Enver Šehović komandant 1. slavne mehanizovane brigade Armije Republike BiH. Enver Šehovi rođen je 15. januara 1967. godine u Foči. Završio je vojnu akademiju. U redove branilaca Republike BiH stupa 6. aprila 1992. godine. Posthumno odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA 1994. godine. Ratno priznanje Zlatni ljiljan dobio je 1992. godine.

Pročitaj više
Picture

2. august - 1993.

Predsjednik Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović najavio povlačenje iz mirovnih pregovora u Ženevi ukoliko se srpske snage ne povuku s dostignutih položaja na Bjelašnici i Igmanu.

Generalni sekretar NATO-a Manfred Verner izjavio da je Vijeće NATO-a razmatralo opciju zračnih udara kao podršku pregovorima u Ženevi.

Pročitaj više
Picture

9. august - 1993.

Intenzivirani razgovori na relaciji NATO – UN o zračnim udarima i precizirana načela dvostrukog ključa (upotreba zračnih snaga uz odobrenje generalnog sekretara UN-a i uz sporazum komandanta UNPROFOR-a i komandanta južnog krila NATO-a).

Pročitaj više
Picture

14. august - 1993.

Nastavljeni mirovni pregovori u Ženevi. Na ratnom brodu, nosaču aviona kraljevske ratne mornarice Invincible, u Jadranu održana nova runda pregovora. U ovoj fazi pregovora finaliziran je paket koji je pozivao na uniju tri republike s bošnjačkom, srpskom i hrvatskom većinom. Bosanski Srbi ponudili zamjenu teritorija tražeći Srebrenicu i Žepu, nudeći zauzvrat teritorije oko Sarajeva.

Pročitaj više
Picture

28. septembar - 1993

Skupština Republike BiH odbila ponuđeni mirovni plan koji je predviđao uniju tri republike na prostoru BiH. Evropska unija pristupila modifikaciji plana, no u razgovorima koji su uslijedili između predstavnika Republike BiH i Republike Srpske nije došlo do napretka. Inicijativa je konačno propala u januaru 1994.

Pročitaj više
Picture

1. oktobar - 1993

Član Predsjedništva Republike BiH Fikret Abdić organizovao u bihaćkom okrugu tzv. Autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna i u okviru Autonomne pokrajine svoje ratne jedinice.

Pročitaj više
Picture

15. oktobar - 1993.

5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine izvršio deblokadu Cazina. Uspostavljena nova linija fronta između jedinica Armije Republike BiH i paravojske Fikreta Abdića.

Pročitaj više
Picture

23. oktobar - 1993.

U Stupnom Dolu kod Vareša pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili su 38 civila bošnjačke nacionalnosti od kojih 12 žena i 5 djece, a potom ih sve spalili. Zločin je dokazan kod relevantnih pravosudnih organa i neki počinitelji su osuđeni po osnovu učinjenog masakra.

Pročitaj više
Picture

25. oktobar - 1993.

U rejonu Crne rijeke (općina Olovo) poginuo Nesib Malkić komandant 210. brdske brigade Armije Republike BiH. Rodjen u Dubravama Gornjim (općina Živinice) 5. jula 1961. godine. Završio je višu vojnu školu, odsjek RV PVO (Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana), a nakon toga i specijalističku obuku u Zadru. TO Živinice priključio se maja 1992. godine. Posthumno odlikovan ORDENOM HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA 1994. godine. Ratno priznanje Zlatni ljiljan dobio je 1993. godine.

Pročitaj više
Picture

1. novembar - 1993.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo naredbu o razrješenju s dužnosti Sefera Halilovića, načelnika Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više
Picture

5. novembar - 1993.

Dužnost komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine preuzima Atif Dudaković, dotadašnji komandant 502. Slavne brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dotadašnji komandant korpusa Ramiz Dreković preuzima komandu nad 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više
Picture

9. novembar - 1993.

U 10 sati i 16 minute srušen Stari most u Mostaru – SIMBOL GRADA NA NERETVI. Most su srušili pripadnici HVO-e. Za rušenje Starog mosta pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, u predmetu Prlić i ostali, kao jedna tačka optužnice u sklopu združenog zločinačkog poduhvata stvaranja etnički čiste hrvatske države od dijelova BiH, suđeno je Slobodanu Praljku, zapovjedniku HVO-a.

Pročitaj više
Picture

15. novembar - 1993.

Počela snažna ofanziva srpskih snaga na Olovo. Glavni pravac napada vodi preko Kruševa, sela udaljenog od Olova 10 km. Za vrijeme ofanzive koja je trajala oko 70 dana srpske snage su imale velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. Cilj ofanzive bio je spajanje sa srpskim snagama na Ozrenu. Armija Republike BiH odbila je sve napade i slomila udarnu moć srpskih snaga na Kruševu. Borbe su vođene u zoni odgovornosti Slavne olovske brigade Armije Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

6. januar - 1994.

Jasuši Akaši imenovan za specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za Republiku BiH.

Pročitaj više
Picture

5. februar - 1994.

Agresorske snage su iz rejona Mrkovića, na pijacu Markale u Sarajevu, ispalila minobacačku granatu ubivši 68 i ranivši preko 200 ljudi. Zvaničnici Francuske, SAD i Velike Britanije sastali se u Njujorku pozvavši generalnog sekretara UN-a da podstakne podršku djelovanja NATO-a. Generalni sekretar UN-a naložio hitnu pripremu upotrebe zračnih udara kako bi se spriječili slični napadi. Komandant UNPROFOR-a u Republici BiH usprotivio se zračnim udarima pod isprikom da ne želi mirovne snage UN-a u Republici BiH uvući u rat. UNPROFOR je pozvao zaraćene strane na obustavu vatre i povlaćenje artiljerije srpskih snaga 20 km od Sarajeva i postavljanje trupa UNPROFOR- a na linije razgraničenja. UNPROFOR je iznudio pristanak od zvaničnih organa RBiH tvrdeći da je granata ispaljena s borbenih linija bosanske strane ili da je, možda, podmetnuta. Prema svim izvršenim analizama, što potvrđuju zvanični izvještaji istrage (izvještaji organa Republike BiH i UN-a) granata je ispaljena iz rejona sela Mrkovići, gdje su bili smješteni artiljerijski položaji srpskih snaga. Vijeće NATO-a odlučilo je da pozitivno odgovori na zahtjev UN-a o upotrebi zračnih snaga.

Pročitaj više
Picture

6. februar - 1994.

Agresorske snage pokreću do tada najjaču ofanzivu na bihački okrug. Napadnute su linije Petog korpusa Armije Republike BiH. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh. Cilj ofanzive srpskih snaga bio je ovladavanje putnom komunikacijom Bihać-Cazin, odnosno ovladavanje cijelom desnom obalom rijeke Une. Teške borbe vođene su svakodnevno uz obostrano velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima.

Pročitaj više
Picture

16. februar - 1994.

Paravojne jedinice Fikreta Abdića sa sjevera napadaju položaje Petog korpusa, no ti napadi, kao i napadi združenih jedinica srpskih snaga su odbijeni. Armija Republike BiH vratila je položaje izgubljene u rejonu Hasinog vrha i stabilizirala linije odbrane.

Održan Sabor Hrvata čime je prokrčen put ka zaključenju bošnjačko-hrvatskog Vašingtonskog sporazuma.

Pročitaj više
Picture

22. februar - 1994.

Agresorske snage vrše snažne napade na Olovo. Cilj napada je proboj linija odbrane Armije Republike BiH u Olovskim Lukama i spajanje glasinačke visoravni sa Ozrenom (uspostava tzv. južnog koridora).

Pročitaj više
Picture

23. februar - 1994.

Uz posredovanje SAD-a potpisana obustava vatre između Armije BiH i HVO-a.

Pročitaj više
Picture

28. februar - 1994.

Šest borbenih aviona Ratnog vazduhoplovstva srpskih snaga tipa G-4 Super galeb prekršili su rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom je uspostavljena zona zabrane leta nad Republikom BiH i bombardovali ciljeve u Zenici i Novom Travniku. Srpske avione presrela su dva američka lovca F-16 Fighting falcon iz sastava zračnih snaga NATO-a. U kratkoj zračnoj borbi lovci NATO-a oborili su četiri srpska aviona. Oboreni piloti bili su oficiri Vojske SRJ.

Pročitaj više
Picture

12. mart - 1994.

UNPROFOR prvi put zatražio zračnu podršku NATO-a i djelovanje protiv srpskih snaga u okolini Bihaća. Podrška nije izvršena zbog nekoliko odlaganja povezanih s procesom odobravanja (zvanično obrazloženje misije UN-a).

Pročitaj više
Picture

17. mart - 1994.

Potpisan sporazum o slobodi kretanja koji je podrazumjevao otvaranje plavih puteva.

Pročitaj više
Picture

18. mart - 1994.

Potpisan Vašingtonski sporazum koji predviđa uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Sporazum predviđa kantonalno ustrojstvo Federacije. Po potpisivanju Sporazuma prekinuta su neprijateljstva između HVO-a i Armije Republike BiH na cjelokupnom prostoru BiH.

Pročitaj više
Picture

19. mart - 1994.

Izvršena deblokada tešanjsko-maglajskog teritorija koji je bio u opsjednutom stanju 268 dana. Blokada izvršena pošto su se jedinice srpskih snaga povukle iz šehersko-žepačkog prostora odakle su, za vrijeme opsjednutog stanja, u sadejstvu sa jedinicama HVO (111. Xp brigada HVO) djelovale po snagama Armije Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

30. mart - 1994.

Proglašen Ustav Federacija BIH.

Pročitaj više
Picture

31. mart - 1994.

Počela ofanziva agresorskih snaga na Goražde.

Pročitaj više
Picture

1. april - 1994.

Formirana Kontakt grupa čija je uloga bila stvaranje mira u Republici BiH. Kontakt grupu sačinjavali su predstavnici Francuske, Njemačke, SAD, Rusije i Velike Britanije.

Pročitaj više
Picture

10. maj - 1994.

Na osnovu Vašingtonskog sporazuma uspostavljena Federacije BiH.

Pročitaj više
Picture

11. maj - 1994.

Armija Republike BiH nastavlja ofanzivu na Ozrenu. Oslobođena je kota Vijenac (tt 619) i značajan dio teritorije planine Ozren sa oko desetak sela. Prema podacima Drugog korpusa Armije Republike BiH razbijena je Krnjinska brigada srpskih snaga, koja je imala oko 100 poginulih i 50 nestalih vojnika. Oslobađanje Vijenca na Ozrenu predstavljalo je prekretnicu na ratištu u zoni odgovornosti 2. korpusa Armije Republike BiH. Jedinice 2. korpusa su iz defanzive prešle u ofanzivu i strategijsku inicijativu. Stečene su pretpostavke za oslobađanje jakog uporišta srpskih snaga Vozuće, i za spajanje jedinica 2. i 3. korpusa Armije Republike BiH, odnosno zeničke i tuzlanske regije.

Pročitaj više
Picture

12. maj - 1994.

Formirana 277. bbr Operativne grupe 7-Jug.

Pročitaj više
Picture

13. juni - 1994.

Žestoke borbe između Armija Republike BiH i paravojnih formacija Fikreta Abdića u rejonima Todorova i Golubovića, južno od Pećigrada. U borbama gine komandant 511. brigade Armija Republike BiH Mirsad Crnkić. Mirsad Crnkić rođen je 1956. godine. Odmah po izbijanju sukoba uključuje se u patriotske redove. Dužnost komandanta brigade preuzeo je 14. augusta 1993. godine. Posthumno je odlikovan Zlatnim ljiljanom. U borbama vođenim 13. juna 1994. godine poginulo je još 14 boraca Armija Republike BiH.

Pročitaj više
Picture

4. juli - 1994.

Kontakt grupa objavila mirovni plan za Republiku BiH. Prema planu Kontakt grupe, terotorijalnim aranžmanima 51% Republike BiH bilo bi pod upravom Federacije BiH, a preostalih 49% zemlje bi bio pod upravom vlasti bosanskih Srba. – Srbi odbili plan Kontakt grupe.

Pročitaj više
Picture

4 august - 1994.

Jedinice 5. korpusa Armije Republike BiH oslobodile Pećigrad.

Pročitaj više
Picture

21. august - 1994.

Jednice 5. korpusa Armije Republike BiH oslobodile Veliku Kladušu.

Pročitaj više
Picture

28. septembar - 1994.

Na Drugom bošnjačkom saboru plebiscitarno prihvaćeno vraćanje starog bosanskomuslimanskog narodnog imena Bošnjak. Tu je odluku Skupština Republike BiH u aprilu 1994. godine ozakonila u vidu amandmana na Ustav Republike BiH. Nakon toga ime Bošnjak (Bošnjaci) potvrđeno je Daytonskim mirovnim sporazumom od 21. novembra 1995. i Ustavom BiH kao njegovim sastavnim dijelom.

Pročitaj više
Picture

23. oktobar - 1994.

Jedinice 5. korpusa Armije Republike BiH izvršile snažnu ofanzivu na položaje srpskih snaga južno od Bihaća (operacija Grmeč 84). Probijene su linije odbrane jedinica Drugog krajiškog korpusa srpskih snaga, i za nekoliko dana Armija Republike BiH ovladala je nad nekoliko stotina kvadratnih kilometara teritorije.

Pročitaj više
Picture

25. oktobar - 1994.

5. korpus Armije Republike BiH oslobodio Grabež, strateški izuzetno značajnu tačku istočno od Bihaća. Nastavljeno napredovanje Armije Republike BiH prema Bosanskoj Krupi.

Pročitaj više
Picture

25. oktobar - 1994.

5. korpus Armije Republike BiH probio linije odbrane srpskih snaga južno od Bihaća i oslobodio Kulen Vakuf.

Pročitaj više
Picture

16. novembar - 1994.

UNPROFOR upozorio srpske snage da će zatražiti intervenciju NATO-a ukoliko se ne obustave napadi na Bihać.

Pročitaj više
Picture

19. novembar - 1994.

Agresorske snage počele do tada najžešće napade na Bihać. Posebno su snažni napadi na položaje Armije Republike BiH južno od grada. Cijela kružna linija odbrane Armije Republike BiH u dužini od oko 180 km nalazi se pod udarima združenih srpskih snaga i paravojske Fikreta Abdića.

Pročitaj više
Picture

21. novembar - 1994.

NATO avijacija bombardovala aerodrom Udbine. NATO je želio potpuno neutralizirati aerodrom i njegovu infrastrukturu, ali se UNPROFOR usprotivio takvoj akciji insistiraju i da se treba gađati samo pista, a ne avioni koji sa nje polijeću. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a Jasuši Akaši smatrao je da će samo bombardovanje piste predstavljati srazmjeran odgovor na srpske napade avionima na sigurnu zonu Bihaća.

Pročitaj više
Picture

23. novembar - 1994.

Agresorske snage nastavljaju s napadima na Bihać i osvajaju značajnu kotu Debeljača. Veći broj država članica međunarodne mirovne misije u BiH traže da UNPROFOR ovlasti NATO za kaznene i šire zračne udare po cijeloj teritoriji BIH, ali UNPROFOR je izrazio nespremnost za takvu akciju.

Pročitaj više
Picture

25. novembar - 1994.

Konsolidovane i uvezane linije odbrane Armije Republike BiH u bihaćkom okrugu iako su srpske snage vršile neprekidne napade na prednji kraj odbrane armijskih jedinica.

Pročitaj više
Picture

27. novembar - 1994.

Donesena naredba o formiranju Oslobodilačke brigade Operativne grupe 7-Jug. Osnivanju brigade pristupilo se 3.2.1995., kada brigada dobija i naziv 375. Oslobodilačka brigada.

Pročitaj više
Picture

18. decembar - 1994.

Ratko Mladić, komandant GŠ srpskih snaga, je u emisiji srpske TV „Na braniku otadžbine“ izjavio „da je međunarodna zajednica najavila da nema vojničkog rješenja u BiH i da je došao trenutak da se o spornim pitanjima razgovara na drugi način, jezikom politike i diplomatije, a ne rata“. On je upozorio na uspjehe Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane na Kupresu kao i na očekivan nastavak djelovanja u Zapadnoj Bosni uz moguće uključenje HV-a, što bi još više komplikovalo situaciju na ratištu.

Pročitaj više
Picture

23. decembar - 1994.

Uz posredovanje Džimija Kartera, bivšeg predsjednika SAD-a, 23. decembra su politički, a 31. decembra 1994. godine vojni predstavnici Republike BiH i srpskog agresora potpisali četveromjesečno primirje. Krešimir Zubak, predsjednik Predsjedničkog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosna, u prisustvu generala Rouza stavio je svoj potpis na četveromjesečno primirje 2. januara 1995. godine. Time se i Hrvatsko vijeće odbrane obavezao na četveromjesečni prekid borbenih djelovanja.

Pročitaj više
Picture

31. decembar - 1994.

Vojni predstavnici Republike BiH i srpskog agresora potpisali četveromjese!no primirje sa važnošću od 1.1.1995. godine. Odmah po potpisanom primirju, po direktivi GŠ Armije Republike BiH, u komandama i jedinicama Armije Republike BiH pristupilo se planskim aktivnostima radi podizanja borbene spremnosti. Istovremeno dolazi i do organizacijsko-formacijskih promjena u okviru čega ključno mjesto zauzima pitanje preformiranja večeg broja dotadašnjih komandi OG u komande divizija. Tako dolazi i do formiranja 37. dKoV sa sjedištem u Tešnju. Ova armijska jedinica preuzela je u svoj sastav jedinice i sredstva OG 7-Jug.

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više
Picture

DATUM

TEKST

Pročitaj više