30. maj - 1992.
Krajem maja 1992. agresorske snage su u Ahatovićima i Dobroševićima, kod Sarajeva, ubile 200 civila dok je 300 zatvoreno u koncentracione logore i zatvor u Rajlovcu, bivšoj kasarni JNA. Od 30. maja do 4. juna srpske snage u Prijedoru ubile oko 1.000 Bošnjaka (samo u glavnoj ulici u Prijedoru 29. i 30. maja ubijeno je više od 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti).Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.