18. maj - 1992.
Naredbom Republičkog štaba TO Republike BiH 18. maja 1992. godine formirana je Prva zenička brigada, kao prva manevarska jedinica u državi. Novoformirana brigada se sastojala od dva bataljona sa prištabskim jedinicama.

Ubrzo nakon osnivanja u sastav brigade ulazi Željezarski bataljon osnovan 13. maja 1992. godine kojeg su u potpunosti sačinjavali radnici dobrovoljci koji su stali u odbranu svoje firme, svog grada i države, kao i jedan vod HOS-a.

Tokom jula 1992. godine brigadi se pridružuju jedinice Patriotske lige, Oklopni bataljon, jedinica „Zmaj od Bosne“, Sedmi muslimanski bataljon, jedinice PVO, te sve jedinice HOS-a Zenice. Već u tom periodu brigada je imala impozantan broj pripadnika i prepoznatljiv karakter sredine iz koje je i nastala. Preimenovana je u 303. brdsku brigadu a tokom ratnog puta dodijeljen joj je prvo naziv Slavna a potom i Viteška, te je kraj rata dočekala kao 303. Viteška brdska brigada. Kroz brigadu je u ratnom periodu prošlo više od 8.000 boraca. Prilikom dislokacije jedinica JNA iz Zenice pripadnici Armije Republike BiH zaplijenili su 20 tenkova i cjelokupno naoružanje Općinskog i Okružnog štaba TO koje je čuvala JNA.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.