17. maj - 1992.
Naredbom Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Goražde formirana Prva drinska brigada. Za komandanta brigade postavljen je Zaim Imamović.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.