16. maj - 1992.
Formirana prva brigada Armije Republike BiH - Prva tuzlanska brigada. Pripadala je 2. korpusu Armije Republike BiH. Kroz Prvu tuzlansku brigadu prošlo je oko 4.600 boraca, a život je izgubilo 256 pripadnika ove brigade.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.