15. maj - 1992.
Jedinice JNA u Tuzli vrše pokrete s ciljem izmještanja efektiva na položaje oko grada. U ranim jutarnjim satima jedinice Armije Republike BiH u sadejstvu sa MUP-om postavljaju zasjedu na raskrsnici Brčanske Malte. Zasjedi je naređeno da se kolona JNA mirno propusti. Prema kazivanjima očevidaca jedan vojnik JNA iz kolone otvorio je vatru na okolne solitere na šta su pripadnici Armije Republike BiH odgovorili vatrom iz svog raspoloživog oružja. Serija eksplozija u zapaljenim vozilima stvorila je pometnju među pripadnicima JNA, koji su tom prilikom pretrpjeli velike gubitke.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.