10. maj - 1992.
Naredbom Generalštaba JNA, tadašnje komande i jedinice JNA na području Republike BiH preimenovane su u jedinice tzv. Vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine.

Naredbom načelnika Generalštaba JNA generala Blagoja Adžića formiran Glavni štab Vojske Republike srpske BiH, a za komandanta Štaba postavljen je general Ratko Mladić. Za načelnika Štaba postavljen je general Manojlo Milovanović".Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.