4. maj - 1992.
Agresorske snage napadaju Goražde i zauzimaju dio općine. Borbe su vođene svakodnevno, a Goražde je neprekidno granatirano.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.