29. april - 1992.
Krajem aprila 1992. godine Armija Republike BiH broji 100.000 pripadnika.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.