26. april - 1992.
Agresorske jedinice sa 11 tenkova opkoljavaju selo Snagovo (općina Zvornik), a paravojna jedinica Beli orlovi u ovom selu čini zločin – ubijeno 38 ljudi (žena, djece, muškaraca).Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.