19. april - 1992.
Paravojna formacija Beli orlovi vrše snažan napad na Trgu heroja u Sarajevu. Pripadnici Armije Republike BiH odbijaju napad.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.