14. april - 1992.
Glavni štab TO Republike BiH izdao naređenje kojim se nalaže jedinicama da, u saradnji sa MUP-om Republike BiH, vrši odbranu Sarajeva, štiti vitalne objekte, te da izvrši blokadu kasarne JNA Maršal Tito.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.