9. april - 1992.
Predsjedništvo Republike BiH donosi odluku o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji Republike BiH i njihovom stavljanju pod jedinstvenu komandu Štaba TO BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.