8. april - 1992.
Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ukida dotadašnji Republički štab Teritorijalne odbrane i donosi odluku o formiranju Štaba Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine.

Predsjednišvo Republike Bosne i Hercegovine također je odlučilo da zvanični privremeni znak svih pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hecegovine bude bosanski grb štitastog oblika plave boje, presječen bijelom dijagonalom, sa po tri zlatnožuta ljiljana u svakom polju. Za komandanta Štaba teritorijalne odbrane imenovan pukovnik Hasan Efendić, a za načelnika Štaba pukovnik Stjepan Šiber. Za glavnog operativca imenovan je Jovan Divjak.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.