6. april - 1992.
Evropska zajednica priznala nezavisnost i suverenost Bosne i Hercegovine kao samostalnu i nezavisnu državu u njenim postojećim granicama. Sticanjem nezavisnosti Bosna i Hercegovina je postala subjektom međunarodnog prava.

Kao subjekt međunarodnog prava imala je pravo da postane članica Organizacije UN, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, kao i članica svih drugih međunarodnih organizacija i agencija. Članstvo Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama proizvelo je za Bosnu i Hercegovinu međunarodnu obavezu da svoje odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama uredi u skladu sa međunarodnim pravom.

S druge strane, međunarodna zajednica prema Bosni i Hercegovini u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i drugim relevantnim međunarodnim pravnim aktima ima obavezu da Bosni i Hercegovini pruži pomoć u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta, suvereniteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta. Ovdje nećemo ulaziti u analizu kako se međunarodna zajednica odnosila prema Bosni i Hercegovini u vrijeme agresije na nju od strane Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Srpske paravojne formacije počele otvorene artiljerijske napade na Sarajevo. Aprila i maja 1992. srpske snage su na sarajevskom ratištu angažovale preko 15.000 ljudi (JNA je u gradskim kasarnama raspolagala sa oko 5.000 vojnika i oficira), oko 2.000 oružja kalibra od 12,7 mm do 155 mm, oko 100 tenkova i transportera. JNA i srpske paravojne snage napale Foču i počele etničko čiščenje istočne Bosne. Zbog loše organizacije odbrane Foča je pala gotovo bez borbi.

Agresorske snage napadaju Zvornik, u kojem dolazi do teških borbi, posebno borba za Kula - grad. Snage bosanskih Srba i JNA dvadeset dana vrše neprekidne napade na ovaj dio Zvronika, uz artiljerijsku i podršku avijacije, te upotrebu bojnih otrova. Kula-grad je branilo oko 150 boraca, od toga 20 bez ikakvog oružja.Timeline | Bosnae.info © 2016-2019. Sva prava zadržana.