4. april - 1992.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo neposrednu ratnu opasnost na teritoriji Bosne i Hercegovine. Općinskim štabovima teritorijalne odbrane dato odobrenje za mobilizaciju jedinica teritorijalne odbrane, u skladu sa vlastitim procjenama.

Izvršena je mobilizacija rezervnog sastava policije u Bosni i Hercegovini. Nakon mobilizacije broj naoružanih policajaca MUP-a Republike Bosne i Hercegovine iznosio je oko 30 000. Srpska demokratska stranka organizuje i postavlja barikade na prilazima Sarajevu i blokira saobraćaj na području gradskog naselja Grbavica. Paravojne formacije SDS-a i JNA započinje sa granatiranjem Sarajeva. Prve granate na prigradska naselja ispaljene su sa srpskih položaja na Lapišnici, Borijama i Trebeviću. JNA granatira TV repetitor na brdu Hum u Sarajevu i zgradu RTV BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.