30. mart - 1992.
U Briselu započeo šesti krug konferencije o Bosni i Hercegovini na kojem učestvuju vođe tri nacionalne stranke.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.