20. mart - 1992.
Komandant Druge vojne oblasti sa sjedištem u Sarajevu, general Milutin Kukanjac podnosi izvještaj Generalštabu JNA u Beogradu. U izvještaju se, između ostalog, daje procjena vojnopolitičke i sigurnosne situacije u BiH.

Konstatovana je haotična situacija, razmimoilaženje nacionalnih stranaka SDA, SDS i HDZ i ocijenjeno je da su rukovodstvo srpskog naroda i Srbi u cjelini spremni za rat ako se ne prihvate njihovi uslovi za rješenje krize u BiH. Također, se ističe da je JNA podjelila 51.900 komada naoružanja a SDS 17.298 komada te da je samo u Sarajevu, pouzdanim penzionisanim oficirima JNA, podjeljeno 300 automatskih pušaka. U izvještaju se potvrđuju akcije premještanja naoružanja i opreme, ali i vojne industrije, na lokacije u BiH sa većinskim srpskim stanovništvom i u Srbiji. Podnesen je i izvještaj o premještanju dijela jedinica JNA na položaje oko Sarajeva.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.