18. mart - 1992.
Nakon pete runde pregovora, lideri tri nacionalne stranke potpisali izjavu o principima novih ustavnih rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Bio je to tzv. Kutiljerov plan, prema kojem Bosna i Hercegovina treba ostati u dotadašnjim granicama kao jedna država sa tri konsitutivne jedinice bazirane na nacionalnom principu.

Prema ponuđenim kartama Bošnjacima bi pripale 52 općine površine 44%, Hrvatima 20 općina sa 12% površine, i Srbima 32 općine sa 44% površine. Izvan nacionalnih jedinica ostalo bi živjeti 18% Bošnjaka, 59% Hrvata i 50% Srba.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.