3. mart - 1992.
U Bosanskom Brodu došlo je do sukoba srpskih i hrvatskih snaga kada su naoružani Srbi pokušali zauzeti zgradu Policijske uprave, kao i staviti pod svoju kontrolu most na rijeci Savi. Tako je i započeo rat u bosanskoj Posavini.Timeline | Bosnae.info © 2016-2019. Sva prava zadržana.