29. februar - 1. mart - 1992.
Održan Referendum o nezavisnosti-o statusu Bosne i Hercegovine. Referendum je održan 29. februara i 1. marta, a građani su se trebali izjasnisti o pitanju: JESTE LI ZA SUVERENU I NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU, DRŽAVU RAVNOPRAVNIH GRAĐANA, NARODA BOSNE I HERECEGOVINE – MUSLIMANA, SRBA I HRVATA I PRIPADNIKA DRUGIH NARODA KOJI U NJOJ ŽIVE?

Rezultate Referenduma objavila je Republička izborna komisija 6. marta 1992. godine. Od ukupnog broja glasača 3.253.847 na republički referendum za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine izašlo je i glasalo 2.073.568 građana sa pravom glasa ili 64,31% i to prema izvodima iz opštih biračkih spiskova 1.989.786 i na osnovu potvrda o upisu u opšti birački spisak 83.535 glasača. Važežih glasa kih listića bilo je 2.067.969 ili 64,14 %. Od ukupnog broja važećih glasačkih listića „ZA“ je bilo 2.061.932 ili 99,44 %, dok je „PROTIV“ glasalo 6.037 ili 0,29 %, a nevažećih glasačkih listića bilo je 5.227 ili 0,25 %.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.