22. februar - 1992.
Po povratku s pregovora o BiH u Lisabonu, na konferenciji za novinare, na sarajevskom aerodromu, Alija Izetbegović, Miro Lasić i Radovan Karadžić izvjestili su kako je u međustranačkim pregovorima postignut sporazum o rekonstrukciji Bosne i Hercegovine.

Alija Izetbegović – „Na sastanku u Lisabonu zaključeno je da BiH ostane u postoječim granicama, ali da se izvrši temeljita decentralizacija, tako što će se osnovati nacionalne jedinice, koje će imati određenu samoupravu. Koncesija Srpske demokratske stranke je što je ta stranka potvrdila integritet i nedjeljivost BiH. Naša koncesija je što smo prihvatili stanovitu reorganizaciju BiH, koja će uvažavati etničke razloge, iako to ranije nije bio naš koncept.„

Radovan Karadžić – „Korak koji smo napravili golem je i epohalan za bosanske prilike. Promoviran je koncept da BiH neće biti unitarna, a o svemu ostalom dogovorit ćemo se. BiH će tvoriti konstitutivne jedinice, a time je uklonjena dominacija bilo kojeg naroda, rekao je Karadžić, pozivajući da se puške stave u soške. Prihvatili smo nepromjenljivost granica, dodao je on, te dalje istakao. Ne pretendiramo na pripajanje niti jednog komadića BiH Srbiji.“ Komentarišući proglašenje tzv. Bosanske krajine, Karadžić je rekao da će SDS zaustaviti proces koji bi mogao ometati dogovor, nema potrebe za proglašavanjem krajina.

Miro Lasić – „Ono što smo tražili livanjskim referendumskim pitanjem ispunjeno je. Pozvat ćemo hrvatski narod da izađe na referendum. Prihvaćen je zahtjev HDZ-a da BiH bude neovisna, te da se u njoj prizna suverenost sva tri naroda, odnosno da BiH trebaju tvoriti njezine sastavne jedinice. Neće biti rasparčavanja i podjele BiH; ona će, kako je zajednički zaključeno, ostati u povijesnim i današnjim granicama. BiH treba biti 'federacija', u kojoj bi bila jedinstvena vojska, policija, centralna banka i pravni poredak.“Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.