13. februar - 1992.
Srpska demokratska stranka BiH smatra da je referendum građana Bosne i Hercegovine zakazan za 29. februar i 1. mart akt secesije protiv savezne države Jugoslavije i na njemu srpski narod neće u estvovati.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.