8. februar - 1992
U selu Mehurići kod Travnika održano je vojno savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova i dijela Glavnog štaba Patriotske lige BiH. Na savjetovanju je sagledan dostignuti nivo priprema za pružanje otpora nadolazećem agresoru.

Usvojen je stav da vojna organizacija bude na istim principima na kojim je organizirana teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka je da se u pismenoj formi uradi jedinstvena odluka i direktiva za odbranu Republike BiH. Na savjetovanju su, među ostalima, učestvovali: Hasan Čengić, Meho Karišik, Sefer Halilović, Rifat Bilajac, Zićro Suljević, aktivisti Stranke demokratske akcije.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.