5. februar - 1992.
Srušen most na rijeci Savi koji je spajao Bosanski i Slavonski Šamac.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.