9. januar - 1992.
Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ostvarujući plebiscitom izraženu volju naroda i na njoj zasnovanu svoju odluku da se pristupi formiranju Republike srpske Bosne i Hercegovine, na zasjedanju održanom 9. januara 1992. godine na Palama donosi Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine s namjerom njezina pridruženja jugoslavenskoj državi.

U skladu sa srpskim planom o zauzimanju 66% teritorija BiH, tzv. Srpska Republika BiH obuhvatila je pet do tada samoproglašenih srpskih autonomnih oblasti u BiH: "SAO Istočna Hercegovina" (12.9.'91), "SAO Bosanska krajina" (16.9.'91), "SAO Romanija" (19.9.'91), "SAO Semberija" i "SAO Ozren".Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.