4. januar - 1992.
„Bosna i Hercegovina nema uslova da postane nezavisna i da se izdvoji iz SFRJ“, izjavio je u intervjuu Radovan Karadžić: „Ako bi ikome trebalo da odgovara ostanak u Jugoslaviji onda su to Srbi i Muslimani, jer su oni najrasprostranjeniji i najrazasutiji po Jugoslaviji.“Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.