13. septembar - 1995
Jedinice Petog korpusa ARBiH oslobodile Bosanski Petrovac.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.