13. septembar - 1995
Peti korpus Armije RBiH krenuo u kontraofanzivu i ovladao širim rejonom Grmeča.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.