8. novembar - 1991.
Evropska komisija nameće sankcije protiv svih jugoslavenskih republika, ali kaže da će ih ukinuti za republike koje surađuju s mirovnim procesom.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.