24. oktobar - 1991.
Klubovi poslanika SDS-a i SPO-a (Srpskog pokreta obnove) u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine donose odluku o sazivanju tzv. Skupštine srpskog naroda u BiH.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.