19. avgust - 1995
U misiji mira na igmanskom »Putu spasa« kod Sarajeva, u saobraćajnoj nesreći poginula su trojica visokih američkih funkcionera i jedan francuski vojnik.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.