4. avgust - 1995
Radovan Karadžić razrješio Ratka Mladića sa dužnosti komandanta VRS i sebe imenovao vrhovnim komandantom oružanih snaga RS i generalštaba Vrhovne komande.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.