29. juli - 1995
HVO zauzima Glamoč i Grahovo. 10 hiljada srpskih civila krenulo u izbjeglištvo.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.