25. juli - 1995
Jedinice VRS ušle u grad Žepu. 1000 do 2000 vojno sposobnih muškaraca Žepe povuklo se u okolna brda.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.