19. juli 1995
Jedinice VRS ušle u sigurnu zonu Žepa. Civilno stanovništvo pod nadzorom UNPROFOR-a postepeno evakuisano.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.