17. jul - 1995
Oko 6000 muškaraca i dječaka iz kolone koja se probijala Iz Srebrenice prema Tuzli, prešlo je na teritoriju pod kontrolom Armije BIH kod Sapne.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.