14. juli - 1995
Počinju masovna ubistva na hiljade Bošnjaka koji su, najvećim dijelom, bili zatvoreni u rejonu Bratunca, na specijalno pripremljenim lokacijama.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.