12. juli - 1995
Počinje pokret oko 12 000 Srebreničana iz regiona Šušnjara prema Tuzli. Prema izvještaju generalnog sekretara UN-a Kofija Anana jedva je trećina bila naoružana.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.