09. juli - 1995
Oko 3000 civila povlači se iz južnog dijela enklave prema Srebrenici. VRS je s juga prodrla oko 4 kilometra u enklavu. Razoružano više od 30 pripadnika holandskog bataljona UN-a.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.