08. juli - 1995
VRS nastavlja ofanzivu na Srebrenicu. - Zahtjev za neposrednu zračnu podršku ponovo je osujećen. - Snage bosanskih Srba napadaju i osmatračnice UNPROFOR-a. Vojnici VRS razoružavaju pripadnike holandskog bataljona u osmatračnici Fokstrot, a potom i još pet osmatračnica.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.