04. juli - 1995
Intenzivirane borbe u rejonu Doboja, na Nišićima i Majevici.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.