18. juni - 1995
Agresorske snage su oslobodili taoce, pripadnike UN-a u nekoliko grupa.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.