25. maj - 1995
Agresorske srpske snage nastavljaju sa granatiranjem Sarajeva i napadima na ostale sigurne zone.Timeline | Bosnae.info © 2016-2019. Sva prava zadržana.