11. oktobar - 1991
Skupština Republike BiH izglasala odluku o suverenosti Bosne i Hercegovine.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.