22. maj - 1995
VRS povlači dio teškog oruđa iz punktova pod nadzorom UNPROFOR-a što je dovelo do eskalacije borbi u Sarajevu.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.