12. februar - 1995
Jedinice Petog korpusa ARBiH probijaju linije odbrane VRS i oslobađaju Zavalje, Skočalje, Međudražje, Sokolac i Pritoku.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.