01. februar - 1995
Bosanski Srbi vrše restrikciju kretanja međunarodnih konvoja u istočne enklave, tzv. sigurne zone pod zaštitom UN-a.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.