08. decembar - 1994
Srpske snage s položaja na Poljinama granatirale Sarajevo, Livanjsku ulicu, i ubile 3, pri tome ranivši i 4 civila.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.