31. decembar - 1994.
Vojni predstavnici Republike BiH i srpskog agresora potpisali četveromjesečno primirje sa važnošću od 1.1.1995. godine. Odmah po potpisanom primirju, po direktivi GŠ Armije Republike BiH, u komandama i jedinicama Armije Republike BiH pristupilo se planskim aktivnostima radi podizanja borbene spremnosti.

Istovremeno dolazi i do organizacijsko-formacijskih promjena u okviru čega ključno mjesto zauzima pitanje preformiranja večeg broja dotadašnjih komandi OG u komande divizija. Tako dolazi i do formiranja 37. dKoV sa sjedištem u Tešnju. Ova armijska jedinica preuzela je u svoj sastav jedinice i sredstva OG 7-Jug.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.